gusarapa

Accessory
Etimologia: d’origen incert, segurament preromà, probablement bascoide, relacionat amb el basc usan i el cast. gusano ‘cuc’, que potser provenen d’una font comuna, *kusano; el cat. potser l’ha rebut del cast 1a font: s. XIX
Body
  1. femení Fantasma, ésser nocturn imaginari amb què hom fa por a les criatures.
  2. adjectiu i masculí i femení Dit de la persona aturada, mancada d’iniciativa o d’activitat.