hadit

Accessory
Etimologia: de l’àrab
Body
masculí islamisme Narració dels fets o dites de Mahoma i dels seus primers companys, segons testimonis contemporanis.