haplologia

Accessory
Partició sil·làbica: ha_plo_lo_gi_a
Etimologia: de haplo- i -logia
Body
femení fonètica, fonologia Reducció anòmala d’una o de dues articulacions semblants o repetides.