haveria

Accessory
Partició sil·làbica: ha_ve_ri_a
Homòfon: avaria, averia
Etimologia: der. de haver2, primitivament com a col·lectiu, ‘conjunt d’animals domèstics’, béns per excel·lència del propietari del camp
Body
femení Bèstia de càrrega.