hiper-

Body
    Prefix, del grec hypér, que significa:
  1. ‘sobre’, ‘damunt de’. Ex.: hiperbori.
  2. ‘ultra mesura’. Ex.: hipersecreció, hiperfosfatèmia, hiperactivitat.