hisenda

Accessory
Etimologia: del cast. hacienda, i aquest, del ll. facienda ‘coses que han de ser fetes’, neutre pl. del participi de futur passiu del ll. facĕre ‘fer’ (cf. feina)
Body
    femení
  1. Finca rural; heretat.
  2. Conjunt de béns i riqueses que hom té.
  3. Terme equivalent, en el sistema administratiu de l’estat espanyol, al de finances. Ministre d’hisenda.