honest
| | honesta

Accessory
Etimologia: del ll. honestus, -a, -um, íd., der. de honor (honos), -ōris ‘honor’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    adjectiu
  1. Que es conforma al que exigeix el pudor, la decència, que no s’oposa als bons costums. Una dona honesta. Un vestit honest. Un parlar honest.
  2. Que es conforma al que exigeix el deure, la probitat, que és conscienciós. Un investigador honest. Una crítica honesta.
  3. Raonable, moderat. Un preu honest.