hule

Accessory
Etimologia: del cast. hule, i aquest, probablement del fr. toile huilée ‘tela envernissada amb oli’ 1a font: 1839, DLab.
Body
masculí indústria tèxtil Tela impermeabilitzada mitjançant un recobriment de materials diversos.