1

Body
Sufix, del llatí -inus, -ina, que significa ‘mena de’. Ex.: cornetí.


Vegeu també:
3
2