3
| | -ina

Body
    Sufix, del llatí -inus, -ina, que significa:
  1. ‘habitant o natural de’. Ex.: barceloní, alpí.
  2. ‘relatiu o pertanyent a’. Ex.: marí, boví.  3. Vegeu també:
    1
    2