-ià
| | -iana

Body
Sufix, del llatí -ianus, -iana, que significa ‘relatiu o pertanyent a’ o ‘que té qualitats pròpies de’. Ex.: maragallià, wagnerià, cartesià.