-ia1

Body
    Sufix, del llatí -ia, que significa:
  1. ‘establiment professional de’. Ex.: comptadoria, secretaria.
  2. ‘institució relacionada amb’. Ex.: confraria, cavalleria.
  3. ‘qualitat de’. Ex.: covardia, follia, malaltia.  4. Vegeu també:
    -ia2