ictiologia

Accessory
Partició sil·làbica: ic_ti_o_lo_gi_a
Etimologia: de ictio- i -logia 1a font: 1839, DLab.
Body
femení ictiologia Branca de la zoologia que estudia els peixos.