ictus

Accessory
Etimologia: del ll. ictus ‘cop, batement’
Body
  masculí
 1. música
  1. Accent principal inicial i final d’una frase musical.
  2. En cant gregorià, mínim accent rítmic o impuls melòdic de la línia vocal.
 2. patologia
  1. Nom donat a tota manifestació morbosa sobtada, atac o accés. Ictus cardíac, meningític.
  2. ictus apoplèctic Apoplexia.