-id

Body
Forma sufixada del mot grec eĩdos, que significa ‘aparença, figura’. Ex.: lípid, glúcid, pròtid.