idear

Accessory
Partició sil·làbica: i_de_ar
Etimologia: de idea 1a font: s. XIV, Llull
Body
    verb transitiu
  1. Formar en idea, concebre, especialment inventant. Ha ideat un projecte molt innovador.
  2. Formar el propòsit (de fer alguna cosa). Va idear de travessar tot el continent en globus.