idioma

Accessory
Partició sil·làbica: i_di_o_ma
Etimologia: del ll. td. ĭdĭōma, -ătis ‘idiotisme’, i aquest, del gr. idíōma ‘caràcter, llenguatge particular’, der. de ídios ‘particular’ 1a font: 1696, DLac.
Body
    masculí lingüística
  1. Llengua.
  2. Llengua considerada com a pròpia d’una comunitat lingüística.