igualtat

Accessory
Etimologia: de igual 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
  1. Qualitat d’igual. La igualtat de dos objectes. Igualtat de forces.
    1. matemàtiques En un conjunt qualsevol C, relació d’equivalència en què el conjunt quocient corresponent coincideix amb C.
    2. transformació d’igualtat geometria Transformació geomètrica bijectiva que conserva la distància entre els punts.