imminent

Accessory
Etimologia: del ll. imminens, -ntis, participi pres. de imminēre ‘estar penjat al damunt, estar a punt de caure, amenaçar’ 1a font: s. XVII
Body
adjectiu Que amenaça d’ocórrer immediatament.