imperial

Accessory
Partició sil·làbica: im_pe_ri_al
Etimologia: del ll. imperialis, íd. 1a font: s. XIV, Muntaner
Body
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent a l’imperi o a l’emperador. Dignitat imperial. Els dominis imperials. Corona imperial.
  2. adjectiu figuradament Que és considerat superior als altres per les seves qualitats. Aigua imperial. Te imperial. Paper imperial.
  3. adjectiu història Dit de la sèrie de conferències convocades per la corona britànica i celebrades, des del 1887 fins al 1937, per tal de tractar diversos problemes comuns.
  4. numismàtica
    1. adjectiu Dit de diferents monedes d’or antigues.
    2. femení plural Monedes encunyades a Roma per ordre dels emperadors.
  5. masculí transports Part superior d’un autobús, un tramvia, etc., disposada amb seients per a rebre-hi passatgers.