incursió

Accessory
Partició sil·làbica: in_cur_si_ó
Etimologia: del ll. incursio, -ōnis, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
    femení
  1. Entrada en un territori amb intenció hostil.
  2. figuradament Entrada en un domini que no és el propi.