individualitzar

Accessory
Partició sil·làbica: in_di_vi_du_a_lit_zar
Etimologia: de individual 1a font: 1696, DLac.
Body
    verb transitiu
  1. Distingir una cosa d’altres per qualitats peculiars. Individualitzar una nova espècie animal.
  2. particularitzar 1.