industrial

Accessory
Partició sil·làbica: in_dus_tri_al
Etimologia: del b. ll. industrialis ‘relatiu a l’art, a l’activitat’; en el sentit modern, segurament de l’angl. industrial o el fr. industriel, del mateix origen ll
Body
    economia
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent a la indústria. Productes industrials. Zona industrial.
  2. masculí i femení Persona que es dedica a la indústria com a empresari.
  3. revolució industrial Canvi radical en l’estructura i el mode de producció d’un país, regió, etc.