infidel

Accessory
Etimologia: del ll. infidēlis, íd.
Body
  1. adjectiu No fidel, mancat de la deguda fidelitat.
  2. adjectiu i masculí i femení religió Que, amb relació a una determinada fe religiosa, en professa qualsevol altra o no en professa cap.