inherent

Accessory
Etimologia: del b. ll. inhaerens, -ntis, íd., participi pres. de inhaerēre ‘restar enganxat’ (cf. adherir) 1a font: s. XIV
Body
adjectiu Que existeix en alguna cosa com a atribut permanent, talment lligat a ella que no se’n pot separar.