insaculació

Accessory
Partició sil·làbica: in_sa_cu_la_ci_ó
Etimologia: de insacular 1a font: 1511
Body
    femení
    1. Acció d’insacular;
    2. l’efecte.
  1. història Procediment d’elecció, anomenat també de sac o de sac i sort, pel qual el rei aprovava una llista de totes les persones idònies per als càrrecs el nom de les quals era col·locat, en rodolins, en unes bosses corresponents als diversos càrrecs o oficis de la corporació.