insòlit
| | insòlita

Accessory
Etimologia: del ll. insolĭtus, -a, -um ‘desacostumat’ 1a font: 1650
Body
adjectiu No acostumat, extraordinari. Es presentà en una hora insòlita. Això és una cosa insòlita en ell.