insoluble

Accessory
Etimologia: del ll. insolubĭlis, íd.
Body
    adjectiu
  1. No soluble, que no pot ésser dissolt. Una substància insoluble en l’aigua.
  2. Que no pot ésser resolt. Un problema insoluble.
  3. Que no pot formar cap solució.