intens
| | intensa

Accessory
Etimologia: del ll. intensus, -a, -um, íd., der. de intendĕre, der. de tendĕre ‘estendre’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
adjectiu D’un grau extrem, fort, penetrant. Una llum intensa. Un fred intens. Un sol intens. Un son intens. Un dolor intens. Odi intens. Estudi intens.