intent

Accessory
Etimologia: del ll. intentus, -us, íd., der. de intendĕre, der. de tendĕre ‘estendre’ 1a font: 1653, DTo.
Body
    masculí
  1. Acció d’intentar;
  2. l’efecte, temptativa.