intestí
| | intestina

Accessory
Etimologia: del ll. intestīnum, íd., der. de intus ‘a dins’, de la mateixa arrel de entre 1a font: 1670, DTo.
Body
  1. adjectiu Intern, especialment en el cos social, civil, domèstic.
  2. masculí anatomia animal Conducte que forma part del tub digestiu i que va des de la regió gàstrica fins a l’anus. Intestí prim. Intestí gros.