invenció

Accessory
Partició sil·làbica: in_ven_ci_ó
Etimologia: del ll. inventio, -ōnis, íd. 1a font: s. XIV, Torcimany
Body
    femení
  1. antigament Acció de trobar una cosa oculta. La invenció de la Santa Creu.
    1. Acció d’inventar. La invenció de la pólvora. Fer una invenció.
    2. La cosa inventada. Em va ensenyar la seva invenció. Això són invencions teves.
  2. música Composició instrumental a dues o tres veus, d’estil contrapuntístic.
  3. retòrica Primera part de la retòrica que cerca les idees i els arguments que seran ordenats en la disposició.
  4. antigament teatre Farsa, representació còmica.