israelita

Accessory
Partició sil·làbica: is_ra_e_li_ta
Body
  1. adjectiu Israelític. El poble israelita.
  2. masculí i femení història de les religions Membre del poble d’Israel.
  3. adjectiu i masculí i femení Hebreu.