jan

Accessory
Etimologia: contracció de Joan
Body
    masculí
  1. Home comú.
  2. bon jan Home de geni bo, que a tot diu que sí.