judicial

Accessory
Partició sil·làbica: ju_di_ci_al
Etimologia: del ll. judicialis, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
adjectiu Relatiu o pertanyent a l’administració de justícia.