juliol

Accessory
Partició sil·làbica: ju_li_ol
Etimologia: del ll. julius, mes en memòria de Juli Cèsar, que donà l’ant. juyl, transformat en jullol/juyol per evitar la confusió fonètica amb juny i, per reacció cultista, en la forma actual 1a font: 1277
Body
masculí [abreviatura jul.] [símbol JL] cronologia Setè mes de l’any, amb trenta-un dies. Qui no bat pel juliol, no bat quan vol.