jutjat

Accessory
Etimologia: de jutjar 1a font: 1905
Body
  masculí
 1. dret
  1. Tribunal d’un jutge sol.
  2. Junta de jutges per a donar una sentència.
  3. Lloc on hom jutja.
  4. Terme de la jurisdicció d’un jutge.
  5. jutjat de família Jutjat de primera instància especialitzat en les causes matrimonials de nul·litat, separació i divorci.
 2. història Cadascuna de les circumscripcions territorials i administratives de l’illa de Sardenya, abans de la conquesta catalanoaragonesa.