juxta-

Body
Forma prefixada del mot llatí juxta, que significa ‘prop de’, ‘a tocar de’. Ex.: juxtaposar.