kediv

Accessory
Etimologia: de l’àrab
Body
masculí Títol equivalent a virrei concedit als paixàs d’Egipte fins el 1914.