la1

Accessory
Etimologia: del ll. illa ‘ella, aquella’, amb pronúncia àtona i afeblit com a simple partícula (v. el1) 1a font: 1067
Body
    [pot tenir la forma l’] article
  1. Article definit o determinat femení. La taula i les cadires. L’escola i la universitat.
  2. Article personal femení, que substitueix en la major part del domini català l’article na. M’ho ha dit la Roser.  3. Vegeu també:
    la3
    la2