labor

Accessory
Etimologia: del ll. labor, -ōris ‘fatiga, treball’ 1a font: s. XIV, Eiximenis
Body
  femení
 1. Treball, especialment prolongat. L’àrdua labor de fer un diccionari.
 2. Resultat del treball que hom realitza. Deixa feta una labor important.
 3. especialment
  1. Obra de cosir, brodar, etc.
  2. labor de retalls Labor consistent a cosir i ajuntar retalls de tela de colors, dibuixos i formes diferents.
  3. labor de retalls Tela confeccionada amb la labor de retalls.