làmina

Accessory
Etimologia: del ll. lamĭna, íd. 1a font: 1696, DLac.
Body
  femení
 1. Tros de metall, fusta, vori, etc., pla i molt prim. Una làmina d’acer.
 2. anatomia Superfície plana o membrana. Làmina del cartílag tiroide. Làmina vertebral.
 3. botànica
  1. Plec radial que hi ha sota el barret dels bolets agaricals, recobert per l’himeni.
  2. Part superior eixamplada del pètal.
  3. Limbe.
  4. fronda 2.
 4. [abreviatura làm.] geologia En sedimentologia, pla d’ordre inferior al d’estratificació.
 5. arts gràfiques Il·lustració, gravat o policromia impresos a part el text del llibre.
 6. làmina anellada (o periòdica) citologia Estructura citoplasmàtica que no es troba en totes les cèl·lules animals.
 7. làmina basal citologia Matriu extracel·lular especialitzada que es troba a la zona basal dels epitelis i que té funcions molt diverses, com ara limitar i dirigir el desenvolupament i l’organització epitelial.
 8. làmina de cares paral·leles òptica Sistema òptic consistent en dos plans paral·lels entre els quals hi ha un medi d’índex de refracció n.
 9. làmina magnètica informàtica i tecnologia Làmina molt prima de material ferromagnètic, emprada com a suport d’enregistrament d’informació.