laplacià
| | laplaciana

Accessory
Partició sil·làbica: la_pla_ci_à
Body
    anàlisi matemàtica i física
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent a les teories de P.S.Laplace.
  2. masculí Operador lineal definit en funcions diferencials, que té la propietat d’ésser inventariat respecte als moviments rígids.