larva

Accessory
Etimologia: del ll. larva ‘espectre, fantasma’, aplicat a l’estat embrionari d’un animal en què aquest apareix com deformat 1a font: 1839, DLab.
Body
    femení
    1. embriologia Estadi del desenvolupament embrionari d’un animal que té lloc fora de l’ou o del cos dels progenitors i en el qual assoleix l’estat adult.
    2. entomologia Primer estadi del desenvolupament dels insectes holometàbols quan surten de l’ou, generalment molt diferent de l’adult, i que creix fins a transformar-se en la fase immòbil anomenada pupa.
  1. espectre 1.