lentament

Accessory
Etimologia: de lent2 1a font: s. XIV, Llull
Body
adverbi D’una manera lenta.