les3
| | lesa

Accessory
Etimologia: del ll. laesus, -a, -um, participi de laedĕre ‘ferir’ 1a font: 1460, Roig
Body
adjectiu dret Dit de la persona, institució, etc., contra la qual es comet una acció damnosa, un atemptat o un delicte. Un delicte de lesa majestat. Un crim de lesa humanitat.


Vegeu també:
les1
les2