limfòcit

Body
    masculí fisiologia animal
  1. Leucòcit de nucli únic, el qual ocupa gairebé la totalitat de la cèl·lula, voltat d’un citoplasma basòfil.
  2. limfòcit B Limfòcit format a la medul·la òssia que té capacitat per a produir anticossos i és responsable de la resposta immunitària humoral.
  3. limfòcit T Limfòcit diferenciat en el tim que no té capacitat per a produir anticossos i és responsable de la resposta immunitària cel·lular.