llacuna

Accessory
Etimologia: del ll. lacūna, íd., der. de lacus ‘llac’ 1a font: s. XIV, St. Vicent F.
Body
  femení
 1. geomorfologia
  1. Extensió d’aigua que ocupa una depressió del terreny, de menors dimensions que un llac i de poca fondària, ocupat en gran part per vegetació.
  2. Extensió d’aigua salada a l’interior d’un atol.
 2. figuradament
  1. Espai buit en la continuïtat d’un cos; espai blanc, interrupció, en un text, en una sèrie, etc.
  2. Omissió, fallada, irregularitat, en allò que hom fa, diu, etc., especialment en un escrit o una exposició. En la conferència hi ha hagut algunes llacunes. Té llacunes: a vegades és molt brillant i a vegades sembla ruc.
  3. crítica textual Interrupció, espai buit o manca de mots en un text manuscrit.
 3. electrònica Forat.
 4. histologia i anatomia
  1. Espai intercel·lular de dimensions molt variables que presenten certs teixits.
  2. Petita cavitat o depressió en un òrgan.
 5. llacuna estratigràfica estratigrafia Interrupció en el procés sedimentari encarregat d’emplenar les conques marines o continentals, que es manifesta per la manca d’un determinat tipus de sediment en la seqüència estratigràfica.
 6. llacuna legal dret Manca de disposició legal aplicable a un fet concret.