llana

Accessory
Etimologia: del ll. lana, íd. 1a font: 1249
Body
  femení
 1. ramaderia
  1. Pèl de les ovelles.
  2. Pèl d’altres animals semblant al de les ovelles.
  3. haver-hi llana (en un lloc) figuradament i col·loquialment Haver-hi gent ignorant, poc desperta, fàcil d’enganyar. Hi ha molta llana, en aquest país!
  4. tenir llana al clatell figuradament i col·loquialment Ésser ignorant, poc despert, deixar-se enganyar fàcilment.
  5. treure la llana del clatell (a algú) figuradament i col·loquialment Llevar-li la ignorància, la neciesa.
 2. indústria tèxtil
  1. Fibra procedent del pèl de les ovelles.
  2. llana bruta Llana suarda.
  3. llana carbonitzada Llana que ha estat sotmesa a l’acció d’àcids forts diluïts, per tal de destruir les restes vegetals que duu barrejades.
  4. llana cardada Filats de llana gruixuts, peluts, no gaire regulars i sense pentinar, obtinguts en un assortiment de tres cardes.
  5. llana d’adoberia (o de blanqueria) Llana obtinguda de les pells d’ovelles mortes a l’escorxador o de malaltia.
  6. llana de carda Llana curta no apta per a ésser pentinada i que hom fila pel procediment de la llana cardada.
  7. llana de cel·lulosa Raió tallat en fibres de gruix i longitud semblants als de la llana.
  8. llana de pells Llana d’adoberia.
  9. llana de pinte Llana llarga apta per a ésser pentinada.
  10. llana de velló Llana verge.
  11. llana dolça Fil de llana bastant gruixut, suau al tacte, que serveix per a treballs manuals d’agulla o de ganxet.
  12. llana morta Llana d’adoberia.
  13. llana pentinada Estam.
  14. llana punxa Llana que resta als pintes en l’operació de pentinament, després d’haver separat l’estam.
  15. llana regenerada Llana obtinguda per trituració i desfibrament de retalls de teixits nous de llana procedents de la confecció, de peces usades o de restes de filatura o tissatge.
  16. llana suarda Llana de velló en brut, sense rentar, que conserva encara tota la suarda.
  17. llana vegetal Llana de cel·lulosa.
  18. llana verge Llana obtinguda directament per tosa, exempta de llana regenerada i de tota altra barreja.
 3. per analogia tecnologia
  1. Nom donat a diverses matèries fibroses d’aspecte semblant al de la llana.
  2. llana d’escòries termotècnia Material fibrós obtingut a partir de les escòries de fosa, emprat com a aïllant tèrmic.
  3. llana de vidre Material fibrós format per fibres de vidre aglomerades que hom empra com a aïllant tèrmic i acústic.