llançar

Accessory
Homòfon: llençar
Etimologia: de llança 1a font: s. XIV, Llull
Body
  verb
 1. transitiu
  1. Deixar anar amb fort impuls alguna cosa de manera que recorri una distància en l’aire. Llançar una fletxa. Llançar el disc. Llançar un satèl·lit artificial. A veure qui llança la pilota més enlaire! Ens entreteníem llançant còdols a l’estany.
  2. per extensió El volcà llançava pedres i cendra.
  3. figuradament El sol llança raigs de llum. Va llançar-me una mirada furibunda. Llançar una maledicció. Llançar una excomunió. Llançà un crit penetrant.
  4. dret Expropiar per acte judicial.
 2. transitiu
  1. Fer partir o moure vivament en una direcció determinada. Tot seguit va llançar els soldats a l’assalt. Li llançà els braços al coll.
  2. per extensió Llançar un atac.
  3. figuradament Llançar una persona a fer una cosa, a un afer. Llançar un afer.
  4. figuradament i especialment Fer conèixer i prear, promoure, algú o alguna cosa, especialment valent-se de mitjans publicitaris. Llançar un autor, un artista. Llançar un producte al mercat.
  5. marina, marítim Avarar.
 3. pronominal
  1. Deixar-se anar amb violència daltabaix, en l’aire, contra algú, etc. S’ha llançat a l’aigua de cap. Va llançar-se contra ell com una fera. Les tropes es llançaren a l’atac.
  2. figuradament Es llançà cegament a fer política. S’ha llançat a una empresa folla.
 4. transitiu llençar 2.
 5. transitiu arts gràfiques Fer el llançat dels plecs d’un llibre.